https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

http://ljv2ku.sjcoal.com

http://ll2by4.bagsupplyer.com

http://ljvhiz.bagsupplyer.com

http://xu3yqe.npkfas.com

http://qrdqpb.cjmzbf.com

http://dojfcn.shzys.cn

http://onruvd.bandebrewing.com

http://pm7ytl.hsmotor.com.cn

http://g9m9n9.my31311.com

http://iftwma.shenzhenfood.com

当前位置:书画频道首页 > 收藏投资 > 中华书画 > 正文
?

从前慢:从古画中看古人的慢生活

2018-10-21 16:32:21    人民网-书画频道  参与评论()人
?
?

文学家、画家木心曾在《从前慢》中写道,“从前的日色变得慢,车,马,邮件都慢……”我们从字里行间感受到一种清新淡雅的味道,不挣扎,不狰狞,不恐慌。再回首千年前,唐代诗人王维有诗云“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”他独自坐在幽深的竹林之中,弹着古琴以抒闲情。在生活节奏快速紧张的今天,让我们从古画中看看古人慢节奏的生活吧。

《游春图》卷,隋,展子虔作,绢本,设色,43cm,横80.5cm,北京故宫博物院藏。

这是一幅山水画,描绘了人们在风和日丽,春光明媚的季节,到山间水旁“踏青”游玩的情景。全画以自然景色为主,人物点缀其间。湖边一条曲折的小径,蜿蜒伸入幽静的山谷。人们或骑马,或步行,沿途观赏着青山绿水、花团锦簇的胜境。在波光粼粼的湖面上,一艘游艇缓缓荡漾,船上坐着的几个女子似被四周景色所陶醉,流连忘返。山腰和山坳间建有几处佛寺,十分幽静,令人神往。

《游春图》卷(局部)

1234...全文10下一页
?
 
?
?
?
下双乡 北寿街道 屯庄营乡 红石门村 豫海镇 栗山坡 浙江慈溪市胜山镇 江苏江阴市青阳镇 海盐 缅甸 陈留村 蜀山镇 二桥路 铁炉峪 护城乡 香山道远翠中里 黄守谦 新景家园第二社区 建设大厦 徐家嘴 灰塘尾 祥龙公交公司 海淀桥西 外海街道 高河乡
早点面条加盟 早餐项目加盟 包子早点加盟 早餐的加盟 东北早餐加盟
早餐 汤包加盟 早餐包子加盟 早点豆浆加盟 早点铺加盟
我想加盟早点 早点面条加盟 早点加盟店排行榜 油条早餐加盟 特色早点加盟店
天津早点加盟车 绿色早餐加盟 凡夫子早餐加盟 健康早点加盟 绿色早餐加盟