https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

http://bf0fnu.wfxww.cn

http://o5004e.biryuki.com

http://qy0rk0.yccgs.com

http://0t0hvh.stv.org.cn

http://r0ekn0.ilookall.com

http://ljvckc.135i-bmw.com

http://4egsai.zzttzy.cn

http://qzrksu.showmewealth.com

http://1phb10.juzmedia.com

http://o0l55q.ih4h.com

汉网首页

这些吃草莓的好处,你可能不知道!

1.76热血精品 未来这块屏还会有非常大的创新的空间,通过创新可以让中国乃至世界人民更多地使用这块屏,让人们能够更好的获得他们想要获得的东西,让人们的生活更美好。

草莓原产南美,中国各地及欧洲等地广为栽培。草莓营养价值高,含有多种营养物质,含有丰富的维生素C、维生素A、维生素E、维生素PP、维生素B1、维生素B2、胡萝卜素、鞣酸、天冬氨酸、铜、草莓胺、果胶、纤维素、叶酸、铁、钙、鞣花酸与花青素等营养物质,且有保健功效。

已有研究表明,每天食用500g的草莓,能够有效降低血液中胆固醇的水平,以及能够具有抗氧化与抗炎的效果。还有研究人员发现草莓有助降低高血压,或可治疗乳腺癌和食道癌等癌症。另外,还有人发现草莓有助提高记忆,降低帕金森病风险等。今天,管家就来和大家聊聊近年针对草莓的研究。

草莓可以治疗乳腺癌?

研究者们发现草莓的提取物能够在实验室条件下抑制乳腺癌细胞的生长,此外,在将这些细胞打入雌性小鼠体内形成肿瘤之后,也有明显的抑制作用。相关研究结果发表在《Scientific Reports》杂志上。

研究者们利用不同浓度的草莓提取液(0.5-5mg/ml)对细胞进行刺激。经过24-72小时之后,作者对结果进行了检测。结果坚实,这种提取物能够有效降低细胞的数量,阻断细胞的分裂周期以及抑制其迁移的过程。

此外,在体内试验中,作者给雌性小鼠分别饲喂了含有草莓提取物的饲料或对照处理。一个月之后,这些小鼠接种了A17细胞。通过检测,作者发现饲喂草莓提取物能够有效降低肿瘤的体积。不过,作者也指出这些结果仅仅是在动物水平得出的,还不能确定可以应用到临床治疗。

冻干草莓预防食道癌?

美国研究人员近日公布的一项最新研究成果显示,常吃冻干草莓可降低患食道癌的风险。这项研究由美国俄亥俄州立大学的研究人员完成,研究主要针对食管鳞状细胞癌,因为全球95%的食道癌患者得的是这种癌症。在持续6个月的研究时间里,研究人员让36名志愿者每天食用60克冻干草莓,并记录每天的饮食情况。这些志愿者均被认为是食道癌的潜在患者,因为他们的食道都出现了癌前病变。

在研究实施之前和结束之后,研究人员分两次对志愿者的食道作了切片活检。在研究结束后的检查中,有29名志愿者的食道组织癌前病变出现了减轻的迹象。研究人员解释说,草莓中富含一种抗氧化成分,这种成分可抑制食道癌的癌前病变。他们强调说,冻干草莓预防食道癌的效果尤其明显,因为草莓在排掉水分后,其所含防癌成分的有效性增加了近10倍。研究人员此前在对实验鼠的研究中也发现,冻干草莓可遏制实验鼠食道肿瘤的发展。他们计划进一步扩大研究范围,以确定研究成果的正确性。

草莓也能降血压?

据英国《每日邮报》报道,美国佛罗里达州立大学(Florida State University)进行了一项实验,发现草莓能够降低血压。

参与本次实验的共有60位绝经女性,因为绝经后荷尔蒙改变、体重增加等因素,她们的血压都高于正常,但均未患高血压。在实验的8周内,一部分女性每天服食少量的经冷冻干燥的草莓,另一部分女性服食等量的无效对照剂。然后将她们实验前后的血压进行对比。由于草莓富含抗氧化剂,能够软化血管内皮组织,从而扩宽动脉,达到降低血压的效果。

多吃草莓还能防止大脑退化?

美国一项研究发现,多吃蓝莓、草莓等富含类黄酮浆果的女性大脑智力衰退较慢。

这项研究从1976年开始,历时25年,以1.6万名美国女性为对象,论文由最新一期美国《神经病学年鉴》发表。研究对象定期就饮食习惯填写问卷,1995年至2001年每两年接受一次大脑功能测试。结果显示,多吃浆果的女性在智力衰退方面平均延缓两年半。

“我们提供了第一手证据,浆果似乎可以延缓老年女性的认知功能衰退,”美国哈佛布莱根妇女医院医生伊丽莎白·德沃尔在论文中写道,“我们的发现有重要公共健康意义,以多吃浆果这样一种调整饮食的简单方式就可以保护老年人认知能力。”

而且,最近也有多吃草莓有助于增强记忆力的研究。

草莓还能调节情绪

很多人认为,人的情绪很难把控,且容易受到外界的影响,甚至阴沉的天气都可能导致忧郁。而据俄罗斯“医学论坛”5月14日消息,墨西哥学者经过研究,发现数种可助缓解挫败感的食物。 墨西哥的研究人员发现,心情低落与智力接受水平的变化、大脑活跃程度及记忆力水平有关。研究人员同时确定数种可助缓解挫败感的食物和饮品,其中包括树莓、巧克力、草莓、蓝莓和茶。

研究人员称,这些食物中含有能够提升情绪的成分,其作用可与医药制剂相媲美。也有专家认为,上述食品完全能够取代缓解情绪的药物制剂。

责编:田鹏

上一篇:最常见西餐汤的配方大全,回去可以自己做了!

下一篇:无数人热爱的凉拌菜啊,快手又香!

分享到: 0

论坛推荐众议院

财经

时尚亲子

香洲总站 翠前北 西拨子 季庄村 庄墓镇 曾口镇 寺下乡 河泊厂胡同 羊头镇 龙柏新村 金湾 美巴切勤乡 巴市太阳庙农场 齐福乡 宾安镇 乔司 曾庆锋 泥柯乡 宝鸡凌云机械厂 齐海乡 阿热勒乡 南工业区 安富街道 勐伴镇 阿瓦提农场
早餐培训加盟 天津早点加盟车 安徽早餐加盟 豆浆早餐加盟 江西早点加盟
早餐饮品加盟 天津早点小吃培训加盟 陕西早点加盟 上海早餐加盟 正宗早点加盟
早点加盟品牌 早点连锁加盟 早餐早点店加盟 早餐面馆加盟 早点来加盟店
早点加盟哪家好 早餐连锁店 娘家早点车怎么加盟 早餐加盟排行榜 早点 加盟