https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

http://beq1tg.zhaody99.cn

http://hkbpyl.nudgietv.com

http://c5fp6n.stokgd.com

http://5kdxfi.5670011.com

http://cvdtru.zhaody99.cn

http://n5a51m.zoinlove.com

http://znvsfc.shbosili.cn

http://j1mlta.khleeji.com

http://g6zd99.law112.com

http://d5gao0.pack1728.com

新华网江西> 新闻中心> 聚焦> 正文
东乡小车与货车相撞5人死亡续:死者身份已查明
本文来源: 中国江西网 2018-10-20 17:43:24 编辑: 唐子兰
5月4日晚22分许,抚州市东乡区发生一起重大交通事故,现场造成5人当场死亡。
原题:东乡小车与货车相撞5人死亡续:5名死者身份已查明

5月4日晚22分许,抚州市东乡区发生一起重大交通事故,现场造成5人当场死亡。

记者5月5日上午赶到东乡区对这起交通事故进行了了解。据东乡警方有关人士介绍,事故发生在5月4日晚上22:05,交警大队22:08分接到报警。在东乡区南英大道(原东临公路)邓家乡上杨村程家路段,发生一辆赣F25172小型轿车与停在道路边无牌号装载挖机的平板货车(正在卸载挖机),当时赣F25172小车是在南英大道从北向南(东乡向抚州方向)行驶。

赣F25172车主是王姓东乡人,事发时,车主并没有在车上,当时车上坐了5人,当场全部死亡,分别是,驾驶员陈势亮(东乡区邓家乡人),黄华(东乡区人),杨有明(东乡区人),邓志亮(东乡区人),罗俊宇(丰城市人),死者最大的1982年出生,最小1992年出生。当晚已对死者进行了抽血,送往相关机构鉴定,目前正在等待鉴定结果。(记者杨智祥、杨琳)

此前报道:

抚州东乡区一小车与货车相撞致5人死亡

标签: 相撞 货车
发表评论
您的观点仅代表您本人,请文明发言,严禁散播谣言和诽谤他人
发布
用户举报
 
感谢您的举报,新华安全中心将在调查取证后,对举报内容进行处理。
您举报的是
请选择举报的类型(必选)
色情广告假冒身份
政治骚扰其他
您可以填写更多举报说明:
   
010070290010000000000000011200000000000000
岗察藏族乡 川步村 同义庄大街西肖家胡同 红星路建红里 崖城乡 金台 油坊台子 理家坪乡 政新花园 粱家官庄 中天镇 李家沱街道 雍阳镇 拉普拉塔 闸口街 黎明五组 一五六队 景福镇 银湖 回龙场乡 新城寨村委会 蓟县城关镇铁路 西屯街道 葫芦水库 卫工街道
哪家早点加盟好 早龙早餐加盟 早餐加盟什么好 爱心早餐加盟 爱心早餐加盟
全球加盟网 早餐豆浆加盟 养生早餐加盟 江苏早点加盟 早餐免费加盟
北京早点小吃加盟店 中式早点快餐加盟 北京早点摊加盟 油条早餐加盟 娘家早点车怎么加盟
早点加盟排行榜 加盟早点 美味早餐加盟 网吧加盟 河北早餐加盟