https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

http://iiik4l.hmdtek.com

http://i9xjku.cshappel.com

http://9kzd2t.haimale.com

http://5esd47.erbamu.com

http://x9flep.mumlin.com

http://vs4cvl.xidi114.com

http://7bupk4.yourtena.com

http://wvixvj.yatsun.cn

http://noyutm.bagsupplyer.com

http://jjcaui.stokgd.com

新华网江西> 新闻中心> 每日要闻> 正文
【人事】江西发布一批领导干部任前公示
本文来源: 中国江西网 2018-10-21 20:41:45 编辑: 戴艳 作者: 记者吴际宇
经省委研究同意,现将以下拟任或拟提名人选的有关情况予以公示:

5月5日,记者从中共江西省委组织部获悉,根据中央组织部《关于推行党政领导干部任前公示制的意见》(中组发〔2000〕18号)的规定,经省委研究同意,现将以下拟任或拟提名人选的有关情况予以公示:

万小根,男,1962年6月出生,中共党员,大学学历,现任省维护稳定工作领导小组办公室专职副主任,拟任省维护稳定工作领导小组办公室主任;

胡志平,男,1962年1月出生,中共党员,中央党校大学学历,现任省委统战部副部长,拟任省社会主义学院党组书记;

犹王莹,男,土家族,1973年10月出生,中共党员,大学学历,现任省委副秘书长,拟任省委办公厅督查专员(正厅级);

杨丕龙,男,1959年9月出生,中共党员,大学学历,现任省水利厅副厅长、党委委员,拟任省鄱阳湖水利枢纽建设办公室(省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司)主任(总经理)、党委委员;

池泽新,男,1966年7月出生,中共党员,在职研究生学历,现任江西科技师范大学党委副书记,拟任省农业科学院党委书记;

卢福财,男,1963年11月出生,中共党员,在职研究生学历,现任省科学技术厅副厅长、党组成员,拟任江西财经大学校长、党委副书记;

赵伟,男,1962年9月出生,中共党员,省委党校大学学历,现任九江市政府副市长,拟任九江学院党委书记;

曾昭和,男,1966年12月出生,中共党员,中专学历,现任省能源集团公司副总经理、党委委员,拟任省能源集团公司董事长、党委书记;

卢小青,女,1968年10月出生,中共党员,大学学历,现任江中制药(集团)有限责任公司副总经理、党委委员,拟任江中制药(集团)有限责任公司总经理;

李锦林,男,1962年3月出生,中共党员,大学学历,现任萍乡经济技术开发区党委书记(正县级),拟任萍乡经济技术开发区党工委书记(副厅级,试用期一年);

刘建中,男,1964年8月出生,中共党员,中央党校大学学历,现任萍乡经济技术开发区党委副书记、管委会副主任(正县级,主持行政工作),拟任萍乡经济技术开发区管委会主任(副厅级,试用期一年);

邵小亭,男,1962年6月出生,中共党员,大学学历,现任上饶市财政局局长、党组书记,拟任上饶经济技术开发区管委会主任(副厅级,试用期一年);

徐华平,男,1974年7月出生,中共党员,大学学历,现任省纪委调研法规室副主任(正处级),拟任省纪委室主任(副厅级,试用期一年);

彭报,男,1959年7月出生,中共党员,中央党校研究生学历,现任九江市纪委副书记,拟任省纪委室主任(副厅级,试用期一年);

舒平贵,男,1968年1月出生,中共党员,中央党校研究生学历,现任鹰潭市委组织部常务副部长(正县级),拟任省纪委室主任(副厅级,试用期一年);

汤乐毅,男,1966年7月出生,中共党员,研究生学历,现任省委组织部研究室(政策法规处)主任(处长),拟任省委党建工作领导小组办公室专职副主任(试用期一年);

康京华,男,1961年3月出生,中共党员,中央党校大学学历,现任省委老干部局三处处长,拟任省关心下一代工作委员会专职副主任(试用期一年);

曾建华,男,1962年3月出生,中共党员,中央党校大学学历,现任省委宣传部干部管理处处长,拟任当代江西杂志社社长;

冯祖强,男,1963年12月出生,中共党员,大学学历,现任省人民检察院公诉一处处长,拟任省人民检察院检察委员会副厅级专职委员(试用期一年);

胡兴平,男,1965年12月出生,中共党员,在职大学学历,现任省人民检察院政治部副主任、干部人事处处长,拟任省司法厅党组成员、省纪委驻省司法厅纪检组组长(试用期一年);

   1 2  下一页   
发表评论
您的观点仅代表您本人,请文明发言,严禁散播谣言和诽谤他人
发布
用户举报
 
感谢您的举报,新华安全中心将在调查取证后,对举报内容进行处理。
您举报的是
请选择举报的类型(必选)
色情广告假冒身份
政治骚扰其他
您可以填写更多举报说明:
   
010070290010000000000000011200000000000000
赤坞村 朝客 三段地镇 顿谷镇 双槐树乡 高仓镇 渭城镇 谷汪乡 温德村 河北省唐山市 辛口镇 建新北区第一社区 新庄大街 环岭乡 新兴里社区 结印 杨郢颖乡 金州乡 兴隆灶 集贤县 西萨磨亚群岛 宏福苑小区南 西寺上村委会 鼓楼西大街社区 松青经营所
必胜客加盟费及加盟条件 便民早点加盟 包子早点加盟 早饭加盟 加盟特色早点
东北早餐加盟 投资加盟店 营养粥加盟 早餐粥加盟 五芳斋早点怎样加盟
天津早餐加盟 包子早点加盟 北京特色早点加盟 早餐类加盟 亿家乐早餐加盟
中式早餐店加盟 清美早餐加盟 特色早餐 河北早餐加盟 小吃早点加盟